Style Switcher

શબ્દ કદ બદલો

A- A A+

SSPA વિશે

પાણી જીવન છે

1992 માં, સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજન્સી (એસએસપીએ) સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ અસરગ્રસ્ત પરિવારો ગુજરાત માં (પીએએફએસ) ના પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસવાટ (આર & આર) પ્રવૃત્તિઓ અમલીકરણ માટે રચના થઈ હતી. જ્યારે પ્રવૃત્તિઓ અમલ એસએસપીએ માન્યતા પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસવાટ બે અલગ અલગ પ્રશ્નો છે. પુનઃસ્થાપન ભૌગોલિક સ્થાન પરિવર્તન અને નવા વસવાટમાં મૂળભૂત માળખાનો જોગવાઈ સાથે વધુ ચિંતિત છે, પુનર્વસવાટ કે જેથી તેઓ આત્મસાત અને તેમના નવા વસાહતો સમૃદ્ધ કરી શકો છો, પીએએફએસ ના સશક્તિકરણ સાથે વધુ ચિંતિત છે.